win7如何查找自己的MAC地址和IP地址

发布时间: 2015-03-30   访问次数: 2

          1、右键点击屏幕右下方网络图标,打开网络共享中心,在弹出页面中点击本地连接

 

 

           

          2、在本地连接状态窗口中选择详细信息

 

            3、在网络连接详细信息中物理地址为MAC地址,IPv4地址为学校提供的IP地址

 

上街校区:福州市闽侯县上街镇学园路1号(350108)
台江校区:福州市交通路88号(350004)
版权所有:新澳门葡萄京74222 澳门新萄京8814cc
XML 地图 | Sitemap 地图